Uudised

Aktiivsete Kodanike Fondi toetus!

laine uudised-laine
18. mai 2023

Aktiivsete Kodanike Fond Eestis

Kodanikuühiskonna toetamine on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis.

ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna pikaajalist jätkusuutlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises.

MTÜ Kogukonnapraktika osales VII taotlusvoorus, mis oli mõeldud väikeprojektidele vabaühenduste tegutsemisvõimekuse suurendamiseks. Meie osalemine konkursil osutus edukaks ning oleme ühed toetuse saajad 17´st (nimekiri toetuse saajatest).

Rahastuse taotluse peamine eesmärk

Projekti eesmärk on kogukonnapraktika programmi ja ühenduse arendus ja võimekuse tõus. Kogukonnapraktika programmi edasiarendus on oluline materjalide ja programmi sisuülesehituse ajakohastamiseks. Programmi materjalid ja ülesehitus vajavad uuendamist, õpilastele suunatud materjalid oleks vaja uuendada ja võimalusel ka interaktiivsemaks kujundada. Organisatsiooni võimekust toetatakse läbi süsteemse suhtluskanali ja harjumuse loomise. Luuakse regulaarne suhtluskanal ning virtuaalsed kohtumised, mille abil soodustatakse koolide ja vabaühenduste ja teiste partnerite vahelist kommunikatsiooni. Lisaks virtuaalsetele kohtumistele ning infojagamistele on plaanis korraldada koolitus, koostöö seminare praktikate jagamiseks ja koostöö edendamiseks. Projekti kolmas eesmärk on vabaühenduse rahastusmudeli arendus. Arendus oleks vajalik, et MTÜ Kogukonnapraktika saaks läbi mõelda rahastuse edasised võimalused ja allikad.

Projekt kestab 1 aprill, 2023 – 30 aprill, 2024 (13 kuud).