artikkel

Uued töölehed õpetajatele

laine
27. nov. 2023

Uued töölehed õpetajatele

2019. aastal näitas Eurobaromeetri kiiruuring, et kolmveerand noortest olid mingil kujul seotud organiseeritud liikumisega, enam kui seitse kümnest noorest oli hääletanud kohalikel, riiklikel või Euroopa Parlamendi valimistel ja kolmandik oli osalenud organiseeritud vabatahtlikus tegevuses eelneva 12 kuu jooksul. Kuigi noorte osalus poliitilistel valimistel suurenes 2014. aasta ja 2019. aasta vahelisel ajal märkimisväärselt, osalevad nad siiski vähem traditsioonilistes osalemisvormides (need, mis põhinevad esindusdemokraatial) kui vanemad põlvkonnad. Kuid sellegipoolest on nad põlvkonnana motiveeritud, ümbritsevast ühiskonnast huvitatud ja vägagi aktiivselt tegutsevad.

Noored osalevad peamiselt alternatiivsetes osalemisvormides, nt noorte aktivism, vabatahtlik tegevus, online-aktivism või noorte sotsiaalsed liikumised (nt kliimaaktsioonid). Selle olulise muutusega on noored kodanikuühiskonnale tekitanud üleminekuaja, liikudes struktureeritud esindus- ja osalemismudelitel ning hierarhiliselt põhinevalt mudelilt mitmekesisemale ja hajusamalt toimivale süsteemile.

Samal ajal väljendavad paljud noorte kodanikuühiskonna organisatsioonid muret nende ühinemis-, kogunemis- ja sõnavabaduse ning nn “kodanikuühiskonna kahanemise ja lahknemise” muutumiste pärast.
Meil ja ka kogu Euroopas on vaja mõelda, kuidas meie demokraatlikud ühiskonnad tunnustavad ja toetavad erinevaid lähenemisviise noorte osalemisele ning kaasavad neid demokraatlikku ellu. Endiselt teeb muret ka see, et paljud noored tunnevad end meie demokraatlikest struktuuridest ja institutsioonidest eraldatuna ning jätkuvalt on vajadus luua võimalusi ja noori jõustada, et nad osaleksid kaasatud demokraatlike institutsioonide ja poliitiliste struktuuridega nii otseselt kui ka kaudselt.

Kogukonnapraktika koostöös õpetajate ja vabaühenduste juhtidega on loomas tunnitöömatarjale teemadel, mis on ühiskonnas olulised, kust õpilased inspiratsiooni võiksid saada ja mida ei ole veel jõutud raamatute kaante vahele lisada. Kõigest lähemalt järgmises uudiskirjas.

KAASAME, JÕUSTAME, ÜHENDAME

Materjalid saavad loodud tänud ACF toetusfondile  (ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga).

Avatud Eesti Fond