Uudised

Ühine kogukonnapraktikaga ja loo noortele uusi võimalusi

laine uudised-laine
19. veebr. 2018

Ühine kogukonnapraktikaga ja loo noortele uusi võimalusi

Ühine 39 kooli ja üle 150 vabaühendusega, mis on üle Eesti kogukonnapraktikat oma töös kasutanud.

Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mis viib õpilased enamasti ühiskonnaõpetuse raames kohalikku vabaühendusse praktikale, kus nad saavad praktilise töökogemuse ja arusaama, et oma tegevustega saabki kogukonda meie ümber kujundada. Koolidel aitab programm õppekava täita ning vabaühendused saavad kontakti kohalike noortega, kellega koos midagi ka päriselt ära teha.

 

Kellele on programm suunatud?

 • noortele 8.-12. klassides
 • üldharidus- ja kutsekoolidele
 • vabaühendustele

 

Kogukonnapraktika tulemused

 • Viie aasta jooksul on programmis osalenud 31 kooli ja praktikat on teinud ligi 2000 noort üle Eesti.
 • 2016/2017 õppeaastal arvas 87% praktika läbinud noortest, et kogukonnapraktika andis neile väärt kogemusi.
 • 51% noori uskus, et lööb edaspidi vabaühenduste tegevuses kindlasti kaasa.

 

Mida annab kogukonnapraktika noortele?

 • teadvustavad end ühiskonnaliikmetena, kes saavad olulistes küsimustes kaasa rääkida ja ühiskonna arengut mõjutada
 • õpivad ennast motiveerima, koostööd tegema, aega planeerima ja kaasama
 • oskavad pärast praktikat kaaluda vabatahtlikku tegevust ja vabaühenduses töötamist
 • saavad töökogemuse, mis aitab valida tulevast eriala ja annab parema positsiooni tööturul ja ülikooli astumisel

 

Mida annab kogukonnapraktika koolile?

 • toob kooli kogemused elust enesest
 • muudab õpetaja töö lihtsamaks, sest aitab saavutada gümnaasiumi õpitulemusi, näiteks julgeb kogukonnapraktika läbinud noor osaleda aktiivselt ühiskonnaelus, sh kodanikualgatustes
 • arendab paljusid üldpädevusi, sh sotsiaalset ja kodanikupädevust, kultuuri- ja väärtuspädevust, enesemääratlus-, õpi- ja suhtluspädevust ning ettevõtlikkuspädevust

 

Mida annab kogukonnapraktika vabaühendusele?

 • aitab kaasata kooli ja noori kogukonna tegevustesse
 • noored toovad vabaühendustesse uusi mõtteid ja teadmisi ning aitavad praktika käigus ühtteist ka päriselt ära teha

 

Kuidas programmi kasutada?

Sageli rakendatakse programmi ühiskonnaõpetuse aine osana, kuid iga kool saab ise valida endale sobivaima vormi. Soovitame tutvuda teiste koolide lahendustega meie kodulehel.

 

Kuidas liituda?

Liitumiseks palume võtta ühendust programmi vedajatega:

LAURI LUIDE

 

Kogukonnapraktika toob noored head kodanikud
Kogukonnapraktika annab noortele uusi kogemusi
Praktikandid Toidupangas
Praktikandid Toidupangas