Uudised

DD Akadeemia praktikandid disainisid KKP programmi

laine uudised-laine
11. apr. 2019

DD Akadeemia praktikandid disainisid KKP programmi

Eelmise aasta oktoobrist käesoleva aasta aprillini tegutsesid viis praktikanti Domus Dorpatensise Akadeemiast probleemi kallal: KUIDAS MUUTA KOGUKONNAPRAKTIKA NOORTE JAOKS ATRAKTIIVSEMAKS JA PAREMAKS KOGEMUSEKS. Selleks tutvuti muuhulgas põhjalikult meeskonnaga, viidi läbi intervjuusid õpilaste, õpetajate ja vabaühenduste juhtide seas.

Analüüsi tulemusel tehti programmi eestvedajatele sellised peamised ettepanekud:

  • Praktikal osalemine peab saama koolides kohustuslikuks, sest see on ainuke viis kaasata ka noori, kes muidu aktiivselt kaasa ei lööks.
  • Praktikal ei peaks tingimata käima üksi. Serve the City eeskujuks tuues võiks see toimuda vähemalt 3 teise praktikandiga koos, kuna see suurendab motivatsiooni ja loob kogukonnatunnet ka õpilaste endi seas.
  • Praktika peaks alati algama üksteise ja praktikategevuste tutvustamisega, kus avatakse organisatsiooni olemust ja seletatakse ära tööülesanded. Praktika peaks lõppema reflektsiooniga, kus kinnistatakse kodanikuühiskonna idee, vabatahtliku töö tähtsus ja iga inimese roll.
  • Vabaühendused peavad pakkuma projekte või ülesandeid, mis on avaldatud ka Hea Kodaniku andmbebaasis. See lahendab olukorra, kus praktikandid ei tea mida nad organisatsiooni tegema lähevad, vaid võimaldab selleks valmis olla. Ka juhendajatel on lõpuks lihtsam, sest ei pea praktikantidele triviaalseid ülesandeid andma, vaid saavad küsida abi siis kui abi vaja on.

Lisaks valik väiksemaid ettepanekuid:

  • Rohkem võiks soodustada praktika sooritanute avalikku tunnustamist. Nt anda sertifikaat või diplom praktika lõppedes.
  • Suurendada sotsiaalvõrgustike kasutamist. Iga praktikant võiks teha ühe selfie koos oma juhendaja ja teiste praktikantidega, laadida see üles kogukonnapraktika FB lehele, lisades #kogukonnapraktika
  • Tuleks kaasata rohkem noortekeskuseid, sest neil on noori vaja ja intervjuudes tunti ka nende poolt taolise programmi vastu huvi.
  • Kogukonnapraktikat tuleks klassides tutvustada rohkem praktiliste võimaluste vaatest, näiteks esimene töökogemus, tutvused ja muud sellist. Kodanikuühiskonna idee ja tähtsus tuleb välja praktika ajal, kuna õpilasi ei pruugi see muidu kõnetada.

 

Vabaühenduste Liit tänab DD Akadeemia praktikante tehtud töö ja soovituste eest. Jõudumööda proovime ettepanekuid arvesse võtta ja võimalusel ka rakendada.