Robootikast meie väikestele sõpradele

Kogukonnapraktika läbiviimise idee sündis vajadusest õpetada Antsla lasteaia Pillerpall vanema rühma lastele robootikat. Lasteaia juhataja pöördus õpetaja Katrin Kooli poole palvega: kas leiduks noori, kes oleksid võimelised ja nõus õpetama robootikat. Kampa lõid ka kolm klassikaaslast:  Rihard Tinkus, Joel Meeks ja Kevin Hass. Nõustusime, sest  tahtsime saada juurde kogemusi  juhendamises ja programmeerimises. Praktikat sooritasime  vabaühenduse MTÜ TORE juures, juhendajaks oli Ülle Anier.

Tunnid  lasteaias algasid eelmisel õppeaastal, kui olime 11. klassi õpilased ja kestsid 12. klassi sügiseni. Iga kuu käisime kaks korda peale  koolipäeva lasteaias. Tunni alguses jagasime lapsed nelja gruppi – igal  oli üks juhendaja. Kõik rühmad ehitasid erinevad robotid: „WeDo 2.0 LEGO® Education“ äpi abil tahvelarvutis, kus olid ka piltidega juhendid. Lisaks rääkisid juhendajad ehitamise ajal  lastele, milleks teatud detailid on ja mida andurid teevad.

Kui roboti valmis saime, tuli hakata neid programmeerima. Siin oli lasteaialastel  kõige rohkem vaja juhendajate abi. Selgitasime, et mida iga koodiplokk teeb ja kuidas neid kasutada. Alguses programmeerisime roboti nii,  mida see pidi LEGO äpi sõnul tegema. Kui see sai tehtud, siis lasime lastel ise programmi muuta ja robotid tööle panna. Sellest nad õppisid veel enam programmeerimist: nägid,  mida robot teistmoodi tegi ühe parameetri muutmisel.

Kui robootikatund hakkas lõpule jõudma, lammutasid lapsed robotid  laiali ja panid detailid oma kohtadele tagasi, et järgmine tund neid taas kasutada.

Kogukonnapraktikast saime palju uusi kogemusi. Lasteaias õpetamise tõttu muutusime ise osavamaks programmeerimises ja paranes ka meie juhendamise oskus, kuna lasteaialapsed vahepeal ei tahtnud järgida juhendit. Lisaks lasime igal lapsel lisada kordamööda osasid robotile juurde, et kellelgi igav ei hakkaks.

Koostöö kogukonnapraktika juhendajaga sujus hästi: leppisime koos temaga  lasteaiaga koostöö kokku ja tellisime  transpordi. Klassikaaslastega plaanisime, kuidas me tundi läbi viime.

Saime lasteaialt ka head tagasisidet: lastele meeldisid need tunnid ja nad ootasid põnevusega uut tundi. Kahjuks jäi osa tunde koroonapiirangute tõttu ära.

Kogukonnapraktika lõpus tundsime, et saime kogemusi juurde ja palju uusi sõpru lasteaiast. Soovime edu järgmistele robootikahuvilistele  – see  ettevõtmine võiks jätkuda.

 

Kevin Lindlaan, Antsla Gümnaasium 12. klassi õpilane